U bent hier: Home / Hulpverlening / Medische hulpverlening / Dringende en noodzakelijke medische hulp

Dringende en noodzakelijke medische hulp

Illegalen die zich in een noodsituatie bevinden hebben recht op dringende medische hulp.

De procedure ziet als volgt uit:

  • maak een afspraak in het ziekenhuis van Elsene met de geneesheer van uw keuze;
  • bied u, met de kaart waarop uw afspraak in het ziekenhuis vermeld staat, aan loket 1 aan;
  • de loketbediende zal u een document overhandigen dar door de geneesheer ingevuld moet worden en waaruit het dringende karakter van de verstrekte zorgen blijkt. Dankzij dit document betaalt u geen raadpleging;
  • breng het ingevulde document terug naar loket 1. 

Indien u door het OCMW geholpen wordt, dan kan u nog van andere voordelen genieten zoals:

  • een korting op uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur.
  • een vrijstelling op de betaling van de gewestbelasting
  • het bekomen van telefoonkaarten (maximum 2 per jaar)

Praat hierover met uw maatschappelijk werker.  Hij of zij zal u alle nodige inlichtingen verstrekken.