U bent hier: Home / Hulpverlening / Financiële hulpverlening / Wie kan er recht op laten gelden?

Wie kan er recht op laten gelden?

Om aanspraak te kunnen maken op maatschappelijk integratie, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen inzake:

  • uw verblijfplaats;
  • uw leeftijd;
  • uw nationaliteit;
  • uw bestaansmiddelen;
  • uw arbeidsgeschiktheid;
  • andere sociale uitkeringen (van Belgische of buitenlandse oorsprong) waarop u recht zou kunnen hebben;
  • beroep doen op uw onderhoudsplichtigen die mede voor uw onderhoud moeten instaan (partners of ex-partners, ouders of adoptieouders, kinderen of geadopteerde kinderen).

Wenst u hier meer over te weten, dan ligt er een brochure voor u klaar die meer uitleg verstrekt over de wet op het recht inzake maatschappelijke integratie. U kan deze brochure bekomen aan het onthaal of bij uw maatschappelijk werker.

Personen die legaal op het Belgische grondgebied verblijven, maar die niet bantwoorden aan de voorschriften inzake nationaliteit, hebben geen recht op het leefloon. Nochtans kunnen ze genieten van gelijkgestelde sociale hulpverlening.