U bent hier: Home / Hulpverlening / Financiële hulpverlening / Het leefloon

Het leefloon

Op 1 oktober 2002 werd het bestaansminimum (minimex) vervangen door het recht op maatschappelijke integratie (wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie)

Deze wet bepaalt dat "iedereeen recht heeft op maatschappelijke integratie". Als aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, kan dit recht bestaan uit een job en/of een leefloon, al dan niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. 

Indien u jonger bent dan 25 jaar

Het OCMW zal, samen met u, onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om uw recht op maatschappelijke integratie te realiseren? Dit recht kan als volgt ingevuld worden:

  • hetzij als een bezoldigde job.

Binnen de 3 maanden na het indienen van uw aanvraag zal het OCMW, samen met u, op zoek gaan naar werk dat aansluit bij uw bekwaamheden, uw situatie en uw wensen.

  • hetzij een volledig opleidings-, lessen- of studiepakket binnen het raam van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat op afzienbare termijn uitzicht biedt op een job.

Dit geïndividualiseerd project kan zowel op uw verzoek als op verzoek van het OCMW opgesteld worden.  Het moet binnen de 3 maanden ondertekend worden en dient te bestaan uit een contract tussen het OCMW en uzelf.  In de overeenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen opgenomen.

Wanneer u onderhandelt over uw arbeidsovereenkomst of over uw geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, dan mag u zich laten bijstaan door een persoon naar keuze.  Tevens beschikt u over een bedenktijd van 5 dagen alvorens dit contract te ondertekenen.

Zowel tijdens de periode waarin u wacht op werk, als tijdens de periode waarin uw geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie loopt, zal u het leefloon ontvangen.

Indien u moeilijkheden ondervindt om uw geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tot stand te brengen, dan mag u om een onderhoud met uw maatschappelijk werker vragen.  Binnen de vijf werkdagen moet hij u dan voor een onderhoud uitnodigen.

Wanneer u zich verbonden heeft tot een integratieproject, dan moet u alles doen om de doelstellingen ervan te bereiken.  Als u het contract tussen uzelf en het OCMW niet naleeft, dan loopt u het risico op sancties, zoals bijvoorbeeld de opschorting van de uitbetaling van uw leefloon gedurende 1 maand.  Bij herhaling van de feiten zal de schorsing oplopen tot 3 maanden.

Indien u ouder bent dan 25 jaar

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet om aanspraak te kunnen maken op maatschappelijke integratie, dan zal u van het leefloon kunnen genieten.  Net zoals personen die jonger zijn dan 25 jaar, kan u ook aan het OCMW vragen om u te helpen bij het zoeken naar werk of bij het afsluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.  Het OCMW zal u tevens kunnen vragen om een dergelijk contract te ondertekenen. 

Hoeveel bedraagt per maand het leefloon?

Categorieën :

Samenwonende (categorie 1) 639,27 
Alleenstaande (categorie 2) 958,91 
Alleenstaande met kind(eren) (categorie 3) 1.295,91 
Gezin (categorie 3) 1.295,91 

(een persoon die alimentatie betaalt voor één of meerdere kinderen en die het toezicht op de kind(eren) deelt.