U bent hier: Home / Hulpverlening / Bijkomende financiële hulpverlening

Bijkomende financiële hulp

Indien uw sociale toestand dat vereist, dan kan het  OCMW u andere vormen van hulpverlening toekennen:

  • voorschotten op werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, uitkeringen voor gehandicapten, ziekenfondsvergoedingen, enz...
  • betaling van ziekenfondsbijdragen
  • tussenkomst in de aankoop van brillen en tandprotheses
  • tussenkomst in de betaling van facturen voor gas, elektriciteit en water
  • tussenkomst in de aankoop van meubelen en elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik
  • tussenkomst in de aankoop van kledij

Wanneer het OCMW u een voorschot toekent, dan zal de maatschappelijk werker u vragen een document te ondertekenen waardoor het OCMW de uitgekeerde bedragen kan terugvorderen.