U bent hier: Home / Diensten / Sociale Dienst / De beslissing

De beslissing

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) zal over uw steunaanvraag een beslissing nemen op basis van het verslag dat uw maatschappelijk werker indiende.  Als u dat wenst, dan mag u een schriftelijk verzoek indienen om, vooraleer de beslissing valt, door het BCSD gehoord te worden.  Het staat u vrij om u tijdens dit verhoor te laten vertegenwoordigen of vergezellen door een persoon naar uw keuze. 

Het BCSD moet uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag een beslissing nemen.

Via een aangetekende of via een gewone brief maakt het OCMW u de genomen beslissing binnen de 8 dagen kenbaar.

De kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten:

  • de redenen waarop de beslissing van het OCMW van Elsene gestoeld is
  • de referenties van uw dossier
  • de naam van uw maatschappelijk werker
  • de manier waarop u bijkomende inlichtingen kan verkrijgen
  • de steun waarop u aanspraak kan maken: leefloon of sociale hulp
  • het bedrag
  • de wijze waarop dit bedrag berekend werd
  • het tijdsbestek waarbinnen u betaald zal worden (per week, om de twee weken of per maand) 
  • de wijze waarop u beroep kan aantekenen indien u de beslissing aanvecht

De briefwisseling zal, naargelang van uw keuze , in het frans of in het nederlands gevoerd worden.