U bent hier: Home / Diensten / Sociale Dienst / Beroep aantekenen

Beroep aantekenen

Indien u de beslissing van de BCSD aanvecht, dan kan u beroep aantekenen bij de Dienst voor bemiddeling en klachtenbeheer van het OCMW  die zal trachten een minnelijke schikking te vinden of bij de Arbeidsrechtbank.

U kan zich bij de Rechtbank laten vergezellen of afvaardigen door hetzij:

  • een raadsman naar keuze
  • een afgevaardigde van uw vakbond
  • uw partner, een familielied of een verwant die over een volmacht beschikt
  • een afgevaardigde van een vereniging die de belangen verdedigt van steunaanvragers, op voorwaarde evenwel dat deze vereniging door de Rechtbank erkend werd.

U kan een beroep doen op een advocaat van de Arbeidsrechtbank (de vroegere pro-deo-advocaten) die gratis uw verdediging zal opnemen. Daarvoor kan u contact opnemen met:

 

Bureau voor juridische bijstand (pro deo)

Regentschapsstraat 63 verdieping -1, 1000 Brussel

Tel: 02/519.84.94

www.baliebrussel.be/overzicht-pro-deo/

Openingsuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 11u (zonder afspraak).
Juli & augustus: maandag, woensdag en vrijdag

 

Vredegerecht Elsene

Poelaertplein, 3 - 1000 Brussel

Tel. 02 508 65 41

Openingsuren : elke werkdag van maandag tot en met vrijdag van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u

www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerecht-elsene

 

Om beroep aan te tekenen beschikt u over een periode van:

  • 3 maanden, met aanvang op de dag van de officiële kennisgeving, indien het gaat om een aanvraag van het leefloon (LL);
  • 1 maand, met aanvang op de dag van de officiële kennisgeving, indien het gaat om de aanvraag van gelijkgestelde sociale hulp.

Uw beroep moet ter plaatse afgegeven of per aangetekende brief verstuurd worden naar volgend adres:

 

Griffie van de Arbeidsrechtbank:

Poelaertplein, 3

1000 Brussel