U bent hier: Home / Diensten / Sociale Coördinatie / Elsene in actie: Wat willen onze senioren?

Elsene in actie: Wat willen onze senioren?

De Werkgroep Senioren van de Sociale Coordinatie van Elsene ligt aan de basis van dit onderzoekswerk.

Naar aanleiding van de totstandkoming van het repertorium ‘Bejaardenhulp Elsene’, zijn verschillende ideeën voor projecten ontstaan binnen deze werkgroep.

Vooraleer daar verder op in te gaan, wensten de leden de doeltreffendheid ervan te onderzoeken door middel van een diagnostiek van de noden van onze senioren.

Een van de leden kreeg hiertoe de opdracht en dit om welbepaalde redenen: Corinne Malchair is de referentiepersoon bij het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw (CMDC-CDCS) voor ouderenzorg, hulp aan gezinnen en gezondheid. Het CMDC-CDCS is het informatiecentrum omtrent diensten en verenigingen in de welzijns- en gezondheidssector van het Brussels Gewest. Het centrum ligt dus aan de basis van alle informatie betreffende het aanbod voor senioren.

Anderzijds genoot Corinne Malchair tijdens het volgen van een ‘master en ingénierie et action sociales’ (master in sociale engineering en actie) van een tijdelijke gunstige omkadering voor de slaagkansen van deze diagnostiek.

De diagnostiek toont aan dat de noden van de senioren van Elsene zeer uiteenlopend zijn en bijna alle sectoren van welzijn en gezondheid betreffen en als dusdanig talrijke leden van de Sociale Coördinatie van Elsene.

Het rapport wordt verspreid met de bedoeling dat een gezamenlijke reflectie zowel binnen de werkgroep als erbuiten wordt opgestart.

Aangezien het een schat aan informatie bevat, kan het een hulpmiddel zijn voor interne evaluaties van diensten en voor het opstellen van dossiers voor nieuwe projecten.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Frans, de taal van de auteur.

Download folder N°1

Download folder N°2

Download folder N°3

Download folder N°4

Download folder N°5